Logistika

Evropský logistický projekt ESAB

V roce 2010 byl zahájen rozsáhlý evropský logistický projekt britského výrobce svařovacích materiálů a technologií ESAB a nadnárodní logistické společnosti DB Schenker. Podstatou projektu je vznik tří evropských distribučních center. První z nich bylo zprovozněno v červnu 2010 ve východočeských Pardubicích.

Na počátku bylo rozhodnutí pro outsourcing a model 4PL


hala.jpgJako mnoho společností i ESAB si distribuci svých výrobků po mnoho let zajišťovala sama. S postupným rozvojem společnosti vznikaly další a další distribuční sklady, až se logistika stala pro svou složitost překážkou dalšího rozvoje společnosti. Řešení nabídl outsourcing logistiky a model 4PL (Fourth-Part logistics), který umožňuje společnosti ESAB plně se soustředit na vlastní výrobní a vývojovou činnost, zatímco odborná firma přebírá zodpovědnost za veškerou logistiku. Partnerem na úrovni 4PL se stala společnost Schenker Dedicated Services AB. Jako jeden z 3PL poskytovatelů byla vybrána společnost Schenker v České republice, která zajišťuje provoz distribučního centra v Pardubicích, distribuci v rámci České republiky a část mezinárodních přeprav.

Za partnera jsme si vybrali DB Schenker, protože disponuje potřebným know-how a zkušenostmi. Nadnárodní charakter společnosti garantuje možnost dalšího rozšíření a rozvoje distribučního modelu v budoucnosti,“ říka Ian Morris, global planning and customer fulfilment director ve společnosti ESAB.

Páteří projektu jsou tři distribuční centra


Logistický koncept počítá se vznikem tří evropských distribučních center, přes která budou proudit výrobky z výrobních závodů směrem k zákazníkům. „Přestože se  cesta výrobků  ke koncovým spotřebitelům prodloužila, zvýšila se přidaná hodnota pro zákazníka formou konsolidovaných zásilek z více výrobních závodů, a v některých případech se distribuční časy dokonce zkrátily,“ vysvětluje Kateřina Říhová, manažerka oddělení zákaznických řešení v Schenker. Řešení je přínosné i z finančního pohledu. Vznik tří centrálních distribučních center umožňuje společnosti ESAB rozšířit výrobní kapacity do uvolněných skladů a zvýšit objem výroby.

regaly.jpgPro umístění prvního distribučního centra pro oblast střední a východní Evropy byla vybrána Česká republika díky své centrální lokalizaci v Evropě a kvalitní infrastruktuře. Distribuční centrum bylo umístěno ve východočeských Pardubicích, které disponují dobrou infrastrukturou jak pro kamionovou tak pro železniční dopravu. Provoz distribučního centra zajišťuje z pozice 3PL poskytovatele společnost Schenker v České republice. Distribuční centrum je nejmodernějším terminálem sítě DB Schenker v České republice a třetím terminálem v ČR se železniční vlečkou. Budova o rozloze 12 000 metrů čtverečních disponuje 15 nákladními hydraulickými rampami a skladovou kapacitou 13 500 paletových míst. Součástí zázemí centra je dvoukolejná železniční vlečka a krytá nákladní rampa.

V řízení skladových zásob pomáhají špičkové IT technologie


Svářečské výrobky proudí do distribučního centra ze čtyř výrobních závodů, z Vamberku (ČR), z Katowic (Polsko), z Mór (Maďarsko) a z Perstorpu (Švédsko). Rozsáhlá distribuční oblast zahrnuje tyto země: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Německo, Rakousko, Řecko a severské a pobaltské země. Pro úspěšné zvládnutí distribuce bylo zásadní pořízení nejmodernějšího IT systému řízení zásob (Warehouse Management Systém).

 

“V přípravné části projektu bylo nutné nejprve sjednotit označování výrobků ve všech výrobních závodech, aby bylo možné použít na skladě stejnou technologii příjmu zboží pro každý výrobek z těchto čtyř výrobních závodů,“ říká Lucia Prekopová, projektová specialistka v Schenker. Jednotné označení umožňuje identifikovat produkty jak ve výrobním závodě, tak na skladě a je kompatibilní pro IT systémy na obou stranách. Dalším krokem bylo nastavení EDI komunikace (Electronic Data Interchange), tzn. zasílání zpráv mezi systémy ESAB a DB Schenker. Při expedici zboží z výrobního závodu je zaslána EDI zpráva do distribučního centra. Pracovníci centra tak mají v dostatečném předstihu potřebné informace o odesílaném zboží a mohou si dobře a přesně rozvrhnout pracovní kapacity na skladě a efektivně využívat všechny prostředky. EDI zpráva také urychluje identifikaci vozidla po příjezdu na sklad a snižuje tak čas věnovaný administrativní činnosti v distribučním centru při příjmu zboží. Celý proces příjmu trvá maximálně 2 hodiny, což dává ESAB velmi efektivní možnost dále disponovat se svým zbožím a organizovat jeho prodej.

 

vagony.jpgPři zaskladňování zboží do regálového systému probíhá monitoring stávajících lokací a skladový systém sám vyhodnocuje a určuje pozici pro zaskladnění zboží. Přitom bere v úvahu nejenom váhu zboží, kdy je nutné rovnoměrně rozložit váhu skladovaného zboží na plochu skladu, ale také místo vyložení zboží, kdy systém nabídne nejbližší možnou pozici ve skladu. „Ve skladovém IT systému evidujeme všechny informace, které zákazník potřebuje mít pro zdárný průběh jeho obchodů. Výjimkou není sledování šarží zboží – tzv. LOT number, u vybraných druhů výrobků se sleduje jednotlivá specifická váha zboží, aktuální stav kvalitativní kontroly apod.,“ dodává Prekopová. Standardem je také pravidelná a kontinuální kontrola stavu zboží na skladě. Pro tento projekt byl vyčleněn tým pracovníků, kteří neustále kontrolují jednotlivé produkty na skladě. Kontrola se týká umístění zboží, tj. zařazení do správné sekce, statusu zboží a další.

 

Jednou z posledních fází probíhajících na skladě je příprava zboží pro výdej. Na základě EDI objednávky od ESAB mají pracovníci skladu přehled o tom, co se plánuje vyexpedovat v nejbližších hodinách. V některých případech je však nutné urychleně reagovat na potřeby zákazníka a expedice tak může proběhnout v i urgentním režimu, což znamená do hodiny od obdržení objednávky. Další možností speciálního režimu objednávek je objednávka konkrétní šarže, blokování šarže pro konkrétní zakázku a jiné. V rámci přípravy zboží pro výdej probíhá vyzvedávání zboží z regálového systému v množství, které požaduje zákazník, tvoří se jednotlivé zásilky, probíhá přebalování zboží do zásilkových boxů, označování zboží dle standardizace koncového spotřebitele, měření a vážení zboží pro leteckou přepravu, vybavení zásilky exportními dokumenty, certifikáty o zboží apod. Všechny kroky jsou opět evidované ve skladovém informačním systému. Zákazník ESAB má tak možnost si přesně dohledat, které zboží bylo odeslané ke kterému koncovému spotřebiteli.

 

Poslední fází přípravy zboží pro výdej je zaslání EDI zprávy zákazníkovi o tom, že zboží je připraveno k výdeji a naložení. Poté následuje již samotný výdej zboží, nakládka a předání k distribuci. Tato fáze opět zahrnuje kontrolu kompletnosti objednávky a zaslání informace zákazníkovi ESAB a do přepravního sytému, že zboží bylo naloženo a začala fáze distribuce zboží. Organizace přeprav je plně v kompetenci poskytovatele 4PL – Schenker Dedicated Services AB.Část přeprav se realizuje ekologicky po železnici


Zapojení železnice do logistického konceptu bylo prvoplánové. K tomuto účelu bylo distribuční centrum v Pardubicích vybaveno dvoukolejnou železniční vlečkou za téměř 30 milionů korun. Pro zapojení železnice do logistického konceptu hovoří především environmentální důvody. Společnost ESAB stejně jako DB Schenker považují ochranu životního prostředí a zdrojů za jednu ze svých priorit. Železniční přepravy však mají v porovnání s kamionovými přepravami řadu dalších výhod. Mezi ně patří například provoz o víkendech i svátcích bez omezení, až 2,5x větší ložná kapacita vagónu oproti standardnímu návěsu, minimální riziko poškození zboží, větší odolnost přepravy vůči výkyvům počasí a možnost využít vagóny jako mobilní sklady. Na dlouhé vzdálenosti nebo při velké váze či objemu zboží mohou poskytovat železniční přepravy i ekonomickou výhodu.

 

regaly2.jpgLogistický koncept počítá s využitím železnice pro přepravu výrobků z výrobních závodů do distribučního centra, případně z distribučního centra do centrálních hubů nebo námořních přístavů. V říjnu minulého roku byly zahájeny železniční přepravy z výrobního závodu ve Vamberku do Pardubic. Každý den sem přijíždí vlak se 6 vagony a přiváží cca 300 tun svářečského materiálu. „Využíváním železnice k přepravám výrobků z Vamberku do Pardubic, nahradíme denně 15 kamionů, do ovzduší se tak dostane o 30% méně oxidu uhličitého,“ říká Ondřej Jašek, produktový manažer železničních přeprav v Schenker.

 

Zahájení železničních přeprav předcházela fáze testování, kdy byly zkušební vozy osazeny nárazoměry, které vyhodnocovaly síly rázů a otřesů během přepravy. Zboží bylo také volně loženo, aby se zjistil možný posun zboží při přepravě. Během těchto zkušebních jízd nebyla ani v jednom případě shledána závada v přepravovaném zboží. Železnice tak potvrdila svou vysokou kvalitu. K úspěšné realizaci železničních přeprav přispěly partneři tohoto projektu – ČD Cargo a Unipetrol Doprava.


Par faktů na závěr


O významu logistického projektu svědčí i skutečnost, že od zahájení provozu distribučního centra v Pardubicích 30. června 2010 do konce tohoto roku bylo přijato na sklad již 65 800 palet a vyexpedováno 62 000 palet zboží do celé Evropy. 

NABÍDKY PRÁCE

více..

POPTÁVKY

    Warning: XMLReader::open(http://data.aaapoptavka.cz/aaa/xml/it2b_0.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/www/logistika-portal.cz/www/poptavky.php on line 12 Warning: XMLReader::open(): Unable to open source data in /data/www/logistika-portal.cz/www/poptavky.php on line 12
více..

Logistika

Copyright © 2009 it2b s.r.o.